НОВИНИ

Он-лайн конференція з актуальних проблем страхування

13 травня кафедрою фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету у рамках он-лайн проекту “Фінансовий простір в умовах нових викликів та загроз” на базі платформи ZOOM було проведено веб-конференцію на тему: “Вплив пандемії коронавірусу на стан та розвиток страхового ринку: національний та світовий аспект”.

Наукова дискусія об’єднала близько 60 учасників, представників професорського-викладацького складу факультету економіки і управління та студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх курсів навчання.

На запрошення к.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Приступи Людмили Анатоліївни, основним спікером, виступив Вячеслав Валерійович Черняховський (м. Київ), Генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», Голова Комісії зі страхування Українського товариства фінансових аналітиків, викладач бізнес-школи «Міжнародний інститут бізнесу».

На початку е-диспуту Вячеслав Валерійович, який працює на страховому ринку з 1993 року, обіймаючи керівні посади в таких компаніях як «АСКА», «Укрінмедстрах», «Веста», «Провідна» та ін., а останні 4 роки керує найбільшою за кількістю учасників асоціацією страховиків України, зосередив увагу на необхідності комплексного перманентного підходу до реагування суспільства та захисту населення від інфекційних хвороб й безпосередньо пандемій, які періодично фіксуються у світі.

Демонструючи, глобальну програму реагування та рекомендацій, розроблених ВООЗ, щодо управління ризиками при настанні пандемії грипу, наголосив на доцільності ранжування ризиків та сценарного планування на рівні країн та суб’єктів господарювання.

Оцінюючи тенденції розвитку світової економіки, узагальнюючи аналітичні дані та прогнозні очікування фінансових експертів, також було висловлено думку про майбутню економічну кризу, каталізатором якої виступить пандемія коронавірусу.

Були розглянуті принципові моменти страхування ризику «перерви у бізнесі» та об’єкту страхування «перерва у виробництві» договорів страхування майнових ризиків, означені можливі проблеми світового страхового ринку, які можуть бути спричинені судовими рішеннями щодо компенсації збитків та за обсягами можуть перевищити сумнозвісні «азбестові ризики», які привели до банкрутства багатьох страховиків 30 років тому.

Щодо реагування страхової галузі на ситуацію пандемії та запровадження карантинних заходів, експерт окреслив ряд особливостей у площині страхового захисту та ведення страхового бізнесу в Україні та світі. Визначальним моментом в даному разі є ступінь проникнення страхового захисту, що згідно даних статистики у країнах з високим рівнем страхової культури досягає 50% покриття ризиків, а в Україні не перевищує 5-10%. Тому, й економічні наслідки, як для клієнтів, так і для страховиків будуть відрізнятись. Зокрема, якщо для США та країн Західної Європи спостерігатиметься значне збільшення обсягів страхових та перестрахових виплат, то в Україні більш відчутними будуть тенденції скорочення обсягів страхового бізнесу, зокрема у сегментах туристичного та транспортного страхування, що найбільше вплине на економічну спроможність страховиків з низьким рівнем диверсифікації страхового портфеля.

Вячеславом Черняховським було відмічено, що пандемія коронавірусу COVID-19 – не є унікальною чи найбільш загрозливою хворобою для людства або населення України з огляду на статистичні показники. Так, лише у січні-лютому 2020 року в Україні зареєстровано більше 100 тис. померлих, в тому числі від хвороб системи кровообігу – 68,5 тис. осіб, злоякісні новоутворення – 13,5 тис. осіб. У всьому світі з 4,4 млн. хворих летальні випадки настали у 300 тис. осіб, що майже у 200 разів менше, ніж від епідемії «іспанського грипу» 100 років тому.

До переліку позитивних моментів функціонування та розвитку вітчизняної страхової галузі гостем було віднесено перегляд класичних концептуальних засад ведення страхової справи у площину активізації запровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій та оптимізації організаційно-функціональних структур страхових компаній.

Також, до позитивних зрушень на страховому ринку України, можна віднести підвищення динамічності реагування страховиків на потреби та запити клієнтів. Зокрема, щодо оперативної розробки та пропозицій програм страхування від COVID-19.

На думку Вячеслава Черняховського, в умовах динамічного конкурентного середовища дієвими програмами страхування в Україні повинні стати програми обов’язкового страхування відповідальності роботодавців, перевізників пасажирів на всіх видах транспорту, товаровиробників, власників торгових та розважальних центрів, професійної відповідальності лікарів тощо.

Високий рівень професійної компетентності та цікавий, підкріплений даними світової статистики та практичними прикладами реалій страхового бізнесу, формат подання інформації запрошеним гостем-спікером обумовив різновекторність питань дискусії. Зокрема, обговорювались питання: онлайн-доступності страхових програм в Україні під час карантину; впливу наслідків пандемії коронавірусу на туристичне та авіаційне страхування; необхідності та доцільності впровадження обов’язкових видів страхування; змін на глобальному ринку перестрахування після пандемії тощо.

Більше цікавої та актуальної інформації про страховий ринок у авторському викладенні Черняховського В.В. можна знайти на офіційному сайті Асоціації «Страховий бізнес» (http://insurancebiz.org/index.php) та офіційній сторінці асоціації у Facebook (https://www.facebook.com/insurancebiz.org/).

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету пишається визнанням страховиками високого професіоналізму та якісного рівня підготовки кваліфікованих фахівців у страховій галузі.

Щиро дякуємо Вячеславу Валерійовичу Черняховському за співпрацю, змістовність та актуальність представленої інформації, ґрунтовні відповіді і максимальну відкритість до аудиторії!

Щира подяка усім учасникам он-лайн конференції,

науково-педагогічним працівникам та студентам,

які долучились до обговорення можливостей та напрямів убезпечення і мінімізації ризиків пандемії коронавірусу із застосуванням методів та технологій страхування!

Запрошуємо усіх долучатися до майбутніх інтерактивних он-лайн заходів, про які буде обов’язково поінформовано:

Веб-сайт: https://fbs.khnu.km.ua/

Facebook: www.facebook.com/groups/419887065066867

Модератор он-лайн проекту, к.е.н., доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування,
Приступа Людмила Анатоліївна