КАФЕДРА

Історія створення кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів та банківської справи заснована відповідно до наказу ректора Технологічного університету Поділля №155 від 02.11.1998 р. на факультеті бізнесу з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю „Фінанси і кредит” та здійснення науково-дослідної роботи за відповідним напрямом.

Першим завідувачем кафедри (1998–2000 рр.) була кандидат економічних наук, професор Є. Г. Рясних.

З 2000 р. по 2005 р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент В. М. Шацька.

З 2005 р. по 2013 р. завідувачем кафедри була кандидат економічних наук, професор І. М. Михайловська.

З червня 2013 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Н. А. Хрущ.

Колектив кафедри на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами
за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»
(2016 рік)

У 2015 році кафедру фінансів та банківської справи перейменовано на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випускаючою кафедрою факультету економіки та управління Хмельницького національного університету, яка здійснює підготовку фахівців в галузі знань 07 „Управління та адміністрування” за освітньою програмою 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Колектив кафедри на VІ Міжнароднійнауково-практичнійконференції
«Стратегії, моделі та технології управління економічними системами»
SMTESM-2019 (2019 рік)

Кафедра має потужний кадровий потенціал (3 доктори економічних наук, 7 кандидатів наук, 2 старших викладача). Володіє сучасною матеріально-технічною та навчальною базою. Такий базис дозволяє кафедрі якісно реалізовувати освітні програми підготовки фахівців реального та фінансового секторів економіки.

МИ ЗДАТНІ З КОЖНОГО ЗРОБИТИ АКУЛУ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА БІЗНЕСУ!