ВИКЛАДАЧІ

Хрущ Ніла Анатоліївна

Посада: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Керівник наукового центру «Профі-Т». Керівник навчально-наукової Лабораторії стратегічних досліджень в економіці
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Академік Академії економічних наук України.
Член Хмельницької обласної організації спілки економістів України

Контакти: nila.ukr@gmail.com

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209229155 (ID: 57209229155)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VytBjJAAAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9930-7023

Web of Science Core Collection (WoS): https://publons.com/researcher/2046386/nila-a-khrushch/ (ID: P-6748-2017)

Етапи професійного становлення:

• Хмельницький технологічний інститут – асистент кафедри бухгалтерського обліку – (28.11.1991 – 10.01.1995 рр.).

• Одеський державний університет – аспірантка денної форми навчання (10.01.1995 – 25.05.1996 рр.).

• Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький - асистент кафедри обліку та аудиту – (25.05.1996 – 25.06.1996 рр.).

• Хмельницький державний університет – старший викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів – (26.06.1996 – 06.04.1997 рр.).

• Хмельницький державний університет – доцент кафедри обліку, аудиту та фінансів – ( 07.04.1997 – 30.11.2000 рр.).

• Хмельницький державний університет – докторантка, доцент кафедри обліку, аудиту та фінансів за сумісництвом – (1.12.2000 – 1.12.2003 рр.).

• Хмельницький державний університет – доцент кафедри обліку і аудиту – (01.12.2003 – 13.09.2004 рр.).

• Хмельницький національний університет – доцент кафедри обліку і аудиту – (13.09.2004 – 31.10. 2007 рр.).

• Хмельницький національний університет – професор кафедри обліку і аудиту, професор кафедри фінансів та банківської справи за сумісництвом – (1.11.2007 – 3.06.2013 рр.).

• Хмельницький національний університет – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування – (3.06.2013 р. – до теперішнього часу).

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку», «Банківські операції», «Фінансова математика та основи фінансової статистики», «Фінансово-економічна діагностика», «Теорія та методологія економічного діагностування функціонування економічних систем».

Наукові інтереси:

фінанси, банківська справа, фінансовий, інвестиційно-інноваційний та стратегічний менеджмент, фінансово-аналітичні дослідження суб’єктів господарювання, діагностика та моделювання економічних ситуацій в різних секторах економіки, тощо.

Наукове керівництво:

Під керівництвом Хрущ Н.А. захищено 5 дисертацій, а саме:

1. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Приступа Л.А. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, К 41.816.03. – 20 лютого 2009 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2. Оцінювання фінансового потенціалу в процесі формування конкурентних стратегій підприємств галузі зв’язку України / Желіховська М.В. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Д 41.816.03. – 8 липня 2011р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

3. Фінансова стратегія в системі корпоративного управління підприємствами / Корпан О.С. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький, Хмельницький національний університет, Д 70.052.01. – 26 лютого 2013 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

4. Механізм управління економічною безпекою підприємства / Ваганова Л.В. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький, Хмельницький національний університет, Д 70.052.01. – 24 березня 2014 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

5. Формування та розвиток системи управління корпоративною безпекою підприємств / Рудковський О.В. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Херсон, Херсонський національний технічний університет, Д 67.052.05. – 13 липня 2017 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Науково-дослідні роботи:

1. Фундаментальне наукове дослідження «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (2014-2016 рр., ДР № 0114U000272). Керівник НДР.

2. Фундаментальне наукове дослідження «Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку» (2017-2019 рр., ДР № 0117U001170). Керівник НДР.

3. Господарсько-договірна НДР «Розробка моделей та технологій процесу прийняття управлінських рішень в системі ефективного розвитку підприємств легкої промисловості» (ДР № 0114U004512). Керівник НДР.

4. Господарсько-договірна НДР «Механізм управління фінансовою безпекою підприємства для ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ»» (2017 – 2018 рр., договір № 5-2017 від 15 травня 2017 року). Керівник НДР.

Нагороди:

- стипендіат Кабінету Міністрів України (1996-1998 рр.), нагороджена подяками, грамотами, дипломами та грошовими преміями, серед яких: подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.), грамоти та подяки ВНЗ України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради, диплом Хмельницької обласної ради (переможець ХІІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт та І-а премія, 2017 р).

Підвищення кваліфікації:

1. Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, кафедра фінансів (20.09.2013-20.10.2013 рр.).

2. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за категорією «Завідувачі кафедр ВНЗ III-IV рівнів акредитації» (22.04.2014 - 21.11.2014 рр.).

3. ПАТ «Платинум банк», відділення № 1, м. Хмельницький (01.03.2016 – 30.06.2016 рр.; 01.09.2016 - 31.10.2016 рр.).

4. Курси дистанційного навчання, Хмельницький національний університет).

5. Економічний університет Братислави, м. Братислава, Словакія) (06.09.2017-06.12.2017 рр.).

6. Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія) (24.10.2017 - 30.10.2017 рр.).

7. Страхова компанія СК «Євроінс Україна», м. Хмельницький (02.01.2018-02.07.2018 рр.).

8. Вища школа соціальних та економічних наук в м. Пшеворськ, Польща (03.04.2018-18.04.2018 рр.).