ВИКЛАДАЧІ

Форкун Ірина Валеріївна

Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

E-mail: ivforkun@gmail.com

GoogleScholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=-CnIUfwAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4588-6349

Освіта

1996р., Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут,

Спеціальність - Математика та основи інформатики

Наукова спеціальність - Автоматизація технологічних процесів

2004р., Хмельницький державний університет,

Спеціальність - Фінанси

Науковий ступінь та вчене звання

2001р., Київський національний університет будівництва і архітектури,

Науковий ступінь - кандидат технічних наук,

Наукова спеціальність - Автоматизація технологічних процесів

2004р., Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України,

Вчене звання – доцент

Професійна діяльність

ЗАТ «Білогір’янафтопродукт» – оператор-програміст ЕОМ - 01.07.1996 р. – 15.11.1996 р.

Київський національний університет будівництва і архітектури – аспірант очної аспірантури за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів – 15.11.1996 р. – 15.11.1999 р.

Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості - програміст ЕОМ, викладач інформатики та комп’ютерної техніки - 16.11.1999 р. – 22.02.2001 р.

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) - старший викладач кафедри фінансів та банківської справи – 22.02.2001р. – 01.09.2001 р.

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) - доцент кафедри фінансів та банківської справи – 01.09.2001 р. – 01.01.2004 р.

Хмельницький державний університет - доцент кафедри фінансів та банківської справи – 01.01.2004 – 13.09.2004 р.

Хмельницький національний університет – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування - 13.09.2004 р. – до теперішнього часу

Хмельницький національний університет – заступник декана факультету дистанційного навчання (заступник керівника навчального центру заочно-дистанційної освіти) - 15.01.2004 р. – до теперішнього часу

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: Фінанси, Фінансова математика та основи фінансової статистики, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент та міжбюджетні відносини, Комп’ютерний аналіз даних

Навчально-методичні праці:(посилання на наступну сторінку)

Наукова робота

Наукові інтереси:державні фінанси, бюджетна політика, державний фінансовий контроль, фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни

Наукові праці: (посилання на наступну сторінку)

Наукове керівництво

студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів:

Возна Світлана (ФКмб-09-1). Диплом ІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з державних фінансів, м. Хмельницький, 7-10 квітня 2014 р.

Блинда Анжела (ФКмб-10-1). Диплом І ступеня ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з державних фінансів, м. Хмельницький, 21-24 квітня 2015 р.

Футорний П.В. (ФКмб-11-1). Диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з фінансів і кредиту, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2016р.

Футорний П.В. (ФКмб-11-1). Диплом ІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з державних фінансів, м. Хмельницький, 5-7 квітня 2016р.

Голик Т.М. (ФКмб-13-1). Диплом ІІІ ступеня ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит», м. Київ, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 4-6 квітня 2017 р.

Лепетун І.О. (ФБС-16-1). Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської наукової студентської конференції "Фінансова система як складова економічного розвитку", КНТЕУ, 13-14 березня 2019 р.

Дячук Д.І. (ФБС-16-1). Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської наукової студентської конференції "Фінансова система як складова економічного розвитку", КНТЕУ, 13-14 березня 2019 р.

Лепетун І.О., Грамота за IV місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Фінанси", м. Дніпро, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури", 10-12 квітня 2019.

Нагороди:

Грамота Хмельницької обласної ради за багаторічну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток університету, підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, м.Хмельницький, 24 квітня 2014р.

Подяка ХНУ за участь у роботі журі ІІ етапу олімпіади "Державні фінанси" (2014 р.)

Подяка за активну участь та проведення тренінгу на фестивалі "Молодіжний портал", м.Хмельницький, ХТЕК КНТЕУ, 14.11.2015 р.

Подяка ХНУ за організацію та активну участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Державні фінанси", 13-15 квітня 2016 р.

Грамота за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2016-2017 н.р., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (2017 р.)

Підвищення кваліфікації:

2012 р.

- Хмельницький національний університет, інститут економіки і управління, методичний семінар «Дидактичні матеріали розвитку електронних навчальних видань для використання в MOODLE» (Сертифікат учасника від 8.12.2012 р.)

- Хмельницький національний університет, факультет дистанційного навчання, програма підвищення кваліфікації викладачів тьюторів – організаторів системи дистанційного навчання. Наказ ХНУ №197 від 3.09.12 р.

2014 р.

- Головне управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, 17.02-17.03. 2014 р., Наказ ХНУ №35-кп від 1.02.2014р.

2016 р.

- Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області, І етап -17.10.2016-29.12.2016 р., ІІ етап – 10.01.2017р. – 27.04.2017р., Наказ ХНУ №213-кп від 10.10.2016р.

2017 рік.

- Хмельницький національний університет, факультет заочно-дистанційного навчання, програма підвищення кваліфікації викладачів в системі дистанційного навчання,

Наказ ХНУ №138-кп від 29.06.2017р.

2018 рік.

- Хмельницький національний університет, курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», Наказ ХНУ №155 від 07.11.2018р.

- закордонне стажування у Вищій школі соціальних та економічних наук м.Пшеворськ (Польща), термін 03.04.2018-18.04.2018р.р., Наказ ХНУ від 03.04.2018р. № 82-КП (Сертифікат № IFC-WSSG wk/wssg /2018-72)

Навчально-методичні праці

Навчальні посібники:

Фінанси: навчальний посібник / С.В.Ковальчук, І.В.Форкун. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 568с.

Основи казначейської справи: навчальний посібник / І.В.Форкун, В.М.Шацька, Н.Л. Фролова. – Львів.: "Новий Світ – 2000", 2006. – 516с.

Основи казначейської справи: навчальний посібник / І.В.Форкун, Н.Л. Фролова. – Львів.: "Новий Світ – 2000", 2011. – 477с.

Основи казначейської справи: навчальний посібник / 3-тє видання, виправлене та доповнене/ І.В.Форкун, Н.Л.Фролова. – Львів.: "Новий Світ – 2000", 2013. – 514 с.

Основи казначейської справи:навчальний посібник / 4-те видання, виправлене та доповнене: навчальний посібник / Хрущ Н.А., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 500 с.

Дистанційні курси:

Фінанси

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент.

Бюджетна політика та міжбюджетні відносини.

Основи казначейської справи.

Комп’ютерний аналіз даних.

Фінансова математика та основи фінансової статистики

Методичні розробки:

Фінанси. Методичні вказівки до вивчення курсу студентами економічних спеціальностей/ І.В.Форкун, С.В.Ковальчук. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 101с.

Фінанси. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»/ І.В.Форкун, Т.В.Донченко – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 25с.

Фінанси. Методичні вказівки для виконання практичних завдань/ І.В.Форкун, Т.В.Донченко, В.Е. Кудельський– Хмельницький: ХНУ, 2011. – 78с.

Фінанси. Методичні вказівки до практичних занять з курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит»/ І.В.Форкун, Т.А. Донченко– Хмельницький: ХНУ, 2012. – 48с.

Фінанси. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» // І.Форкун, Т.Донченко. - Хмельницький: ХНУ, 2015. – 31 с.

Фінанси: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Н.А.Хрущ, І. В. Форкун. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 120 с.

Бюджетна система.Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни студентами напряму навчання «Фінанси і кредит»/ І.В.Форкун, Н.Л.Фролова. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 91с.

Бюджетна система.Методичні вказівки до практичних занять з курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит»/ Форкун І.В., Гордєєва Т.А.– Хмельницький: ХНУ, 2012. – 55с.

Державний фінансовий контроль: методичні вказівки до з дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / І.В.Форкун, Т.А.Гордєєва, В.Е.Кудельський – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 69с.

Основи казначейської справи.Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни студентами напряму навчання «Фінанси і кредит» / І.В.Форкун, Н.Л.Фролова. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 67с.

Основи казначейської справи. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Форкун І.В., Гордєєва Т.А.– Хмельницький: ХНУ, 2012. – 43с.

Основи казначейської справи : методичні вказівки до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / Н.А.Хрущ, І.В.Форкун, Т.А. Гордєєва. - Хмельницький: ХНУ, 2016. – 72с.

Бюджетний менеджмент.Методичні вказівки з дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит»/ І.В.Форкун, Н.Л.Фролова, І.О.Тернавська– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 90с.

Бюджетний менеджмент(методичні вказівки з дисципліни) / І.Форкун, Т.Гордєєва. - Кам’янець-Подільський: "Медобори - 2006", 2014 - 54 с.

Бюджетна політика та міжбюджетні відносини : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / І.Форкун, Т.Гордєєва.- Хмельницький : ХНУ, 2017. – 27 с.

Тестові завдання Державної атестаціїна здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" галузі знань "Економіка і підприємництво" напряму підготовки "Фінанси і кредит"/ Н.А.Хрущ, І.В.Форкун, І.М. Михайловська Р.С. Квасницька, Л.А. Приступа, С.М. Ксьондз, А. В. Олійник, П.П. Антонюк// Відповідальний за випуск: Хрущ Н.А. –Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2014. - 144 с.

Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування»/ Н.А.Хрущ, Р. С. Квасницька, І.В.Форкун, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, А. В. Олійник, П. П. Антонюк// Відповідальний за випуск: Хрущ Н.А. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 72 с.

Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань для осіб, що вступають за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі диплому «молодшого спеціаліста» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» / Н.А.Хрущ, Р.С. Квасницька, І.В.Форкун, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа, К.Л. Ларіонова, П П. Антонюк// Відповідальний за випуск: Хрущ Н.А. –Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 148 с.

Матеріали та підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни «Державні фінанси» / Н.А.Хрущ, І.В.Форкун, Л.А. Приступа, П.П. Антонюк// Відповідальний за випуск: Хрущ Н.А. –Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 48 с.

Дипломне проектування : Методичні вказівки до написання, оформлення та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Хрущ Н., Квасницька Р., Ларіонова К., Форкун І., Матвійчук О. - Хмельницький: ХНУ, 2018 – 63 с.

Комплексна курсова робота: методичні вказівки для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун, К.Л. Ларіонова, П.Г. Іжевський, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 41с.

Наукові праці:

Монографії:


Форкун І.В. Фінансові вектори соціально-економічного розвитку України в умовах побудови інноваційної моделі економіки // Сучасні підходи, методи та моделі в управління фінансами: економічний та соціальний аспекти. - Колективна монографія за редакцією Барановського О.І., Михайловської І.М. - 2010. - 500с. - С.4-32.

Форкун І.В. Теоретичні засади функціонування фінансової системи держави // Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни: монографія ; за ред. І.М. Михайловської - ХНУ, 2013 - 326 с. - С.4-32.

Iryna Forkun. GOVERNMENT INCENTIVES FOR ENTROPRENEURSHIP AS A TOOL FOR SECURING ITS COMPETITIVENESS AT THE INTERNATIONAL MARKET/ Nila Khrushch, Iryna Forkun // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relationns: collective monograph/ edit by M.Bezpartochnyi? in 4 vol/ ISMA University/ - Riga: "Landmark" SIA, 2017. - Vol. 4. - 250p. - P. 45-54.

Iryna Forkun. Budgetary and tax regulation policy of the activity of Ukraine’s agrarian enterprises/ Iryna Forkun, Tetyana Gordeeva. Budgetary and tax regulation policy of the activity of Ukraine’s agrarian enterprises // Modern Technologies // Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. - Poland, Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. - P.34-47

Forkun I. State financial support as a factor of increasing financial sustainability of subjects of economic activity / Forkun I.,Gordeeva Т. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. - Latvia. ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. - P.38-47.

Forkun I. Evolution of local budgets in conditions of authority’s decentralization in Ukraine / Forkun I.,Gordeeva Т.// The potential of modern science: collective monograph. - United Kingdom Sciemcee publishing London, 2019 – Volume 2. ISBN 978-1-9993071-3-4 - P.56-71

I. Forkun. THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION OF THE KHMELNYTSKY REGION: THE STATE AND INNOVATIVE ASPECTS OF GROWTH / I. Kravets, O. Harvat, I. Forkun / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher Scool of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 3. – 404 p. - p. 385-402.

Статті у наукових фахових виданнях України

Форкун І.В. Фінансові аспекти адміністративно-територіальної реформи в Україні/ І.В. Форкун, Н.Л. Фролова// Вісник ХНУ. – 2009. – № 2. Т.1, С. 97 – 101. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_2/zmist/26.pdf

Форкун І.В. Стратегії використання онлайн-спільнот у маркетинговій діяльності / О.П. Пелещишин, І.В. Форкун // Вісник ХНУ. – 2010. – № 2. Т.3, С. 93 – 97. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/2884/1/093-097.pdf

Форкун І.В. Формування та управління державним боргом в період фінансової кризи / І.В. Форкун, К.П. Хитра// Вісник ХНУ. – 2010. – № 2. Т.3, С. 195–199. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/2882/1/195-199.pdf

Форкун І.В. Конкурентоспроможність регіонів в системі їх фінансово-економічного розвитку// І.В. Форкун, В.А. Сойко // Вісник ХНУ. – 2010. – № 6. Т.1, С. 63 –68.

Форкун І.В. Організаційно-економічний механізм фінансування освіти в Україні / І.В. Форкун, А.В.Крук// Вісник ХНУ. - №6, т.4. - с.342-346. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_6_4/342-346.pdf

Форкун І.В. Інвестиційно – інноваційні процеси в Україні / І.В. Форкун // Вісник ХНУ. – 2011. – № 3. Т.2. - С. 243-248.

Форкун І.В. Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки України/ І.В. Форкун, В.В. Долобанько // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету Укаїни . – 2011. – № 21.19, С. 73-79. https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialniy-zahist-naselennya-v-suchasnih-umovah-rozvitku-ekonomiki-ukrayini/viewer

Форкун І.В. Рівень та якість життя – інтегровані показники соціально-економічного розвитку країни / І.В. Форкун, В.В. Долобанько// Вісник ХНУ. – 2012. – № 2. Т.2, С. 61-64.

Форкун І.В. Моделювання рівня фінансово-економічного розвитку регіону//Збірник наукових праць ЧДТУ, серія "Економічні науки", випуск 30, ч.3. – 2012. – С.61-66.

Форкун І.В. Програмне забезпечення електронного деканату системи дистанційного навчання / М.П. Мазур, І.В. Форкун, Ю.В. Форкун // Вісник ДУІКТ. – 2012. – Т.10, №2. – С. 28-35.

Форкун І.В. Управління державними фінансами в контексті реалізації стратегії економічного зростання/ І.В.Форкун// Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №7(17). – С. 56-60. https://www.uniep.km.ua/pdf/_7_2012.pdf

Форкун І.В. Методи та засоби підтримки маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах / О.П. Пелещишин, І.В. Форкун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, - 2012. №5, Т.3. - С. 80-88. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2012-N5-Volume3_192.pdf

Форкун І.В. Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні/ І.В.Форкун // Інноваційна економіка, 2013. - №5 (43). - С.211-216. http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Іnnovastijna-ekonomika/IE-5(43)-2013/InnEco_5-43-2013_211-216.pdf

Форкун І.В. Регіональне фінансове планування: основні елемента та сучасні методи/ І.В.Форкун // Вісник ХНУ, 2013. - №2, Т.3. - С.267-272.

Форкун І.В. Бюджетний менеджмент та його роль в забезпеченні конкурентоспроможності регіонів України/ І.В.Форкун, Т.А.Гордєєва// Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, №12 (1), 2013. - С. 93-100. http://kntu.net.ua/ukr/content/download/36922/214193/file/Сборник%20ВАК%2012(1)2013.pdf

Форкун І.В. Бюджетна система - вагома складова фінансової системи України / Вісник ХНУ, №5 (Т1), 2014. - С. 168-173 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2014-N5-Volume1_216.pdf

Форкун І.В. Моделі функціонування сфери охорони здоров'я: світовий досвід та вітчизняна практика/ І.В.Форкун, Д.Ю.Андрушко // Вісник ХНУ, 2014. - №4, Т,3. - С.160-164.

Форкун І.В. Програмно-цільовий метод бюджетного планування: особливості застосування на місцевому рівні/ І.В.Форкун, А.М.Блинда // Науковий вісник БДФЕУ, 2015р. - С.68-76.

Форкун І.В. Теоретико-методичні засади побудови механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів/ І.В.Форкун, Н.Л.Фролова// Вісник ХНУ, 2015. - №3, Т.3. - С.268-273. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2015-N3-Volume3_224.pdf

Форкун І.В. Особливості реалізації комплексної реформи фінансово-бюджетної децентралізації в Україні/ І.В.Форкун, П.В.Футорний// Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2016. - №15. - С. 307-314.

Форкун І.В. Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні/ І.В.Форкун, Т.А.Гордєєва// Вісник ХНУ, №4 (Т.2), 2016. - С.251-255. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2016/VKNU-ES-2016-N4-Volume2_238.pdf

Форкун І.В. Міжбюджетні відносини та система бюджетного регулювання в Україні/ І.В.Форкун, Т.А.Гордєєва// Вісник ХНУ, №5, 2017. - С.261-268 . http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_5/jrn/pages.html

Форкун І.В. Практичне втілення державної фінансової політики в сфері підтримки підприємництва на прикладі Хмельницької області / І.В.Форкун, І.А.Бачинська // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 26, Ч.1. – С.121-126.

Форкун І.В. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави / І.В.Форкун, І.О.Лепетун // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. - № 5, Том 1. – С. 278-281. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N5-T1.pdf

Форкун І.В. Планування та управління фінансами закладу освіти в умовах трансформаційних змін суспільства та економіки/ І.В.Форкун, Т.М.Голик // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 26. – С.262-268. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Forkun-I.-V..pdf

Форкун І.В. Інформаційні технології в забезпеченні професійної підготовки фінансистів в умовах розвитку в Україні економіки знань / Р.С.Квасницька , І.В.Форкун // Економiчний вiсник унiверситету. – 2019. – Вип.42. – С.81-89.

Форкун І.В. Бюджетно-податкова політика регулювання діяльності підприємств агробізнесу України/ І.В. Форкун, Т.А.Гордєєва // Інтелект ХХІ.- 2019 - №1.- С.111-116.

Статті у зарубіжних виданнях:

Форкун И.В. Научные подходы методического обеспечения дистанционного образования и его програмная реализация / М.П.Мазур, Ю.В.Форкун, И.В Форкун// Сборник материалов международной науч.-практ. конференции "Информационные ресурсы в образовании", г.Нижневартовск, 17-19 апреля 2013 г. – С.53-55

Форкун И.В. Казначейский контроль за использованием бюджетных средств в регионах // Сборник с доклади от международна научна конференція «Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи», Варна – Херсон – 2013. – С.374-378.

Форкун И.В. Влияние иностранных инвестиций на выбор стратегии социально-экономическое развития регионов Украины / И.В.Форкун, Л.А Матвийчук // Труды II Международной научно-практической конференции 14-15 ноября, 2013, г. Москва.- 2014. - С. 583-586.

Iryna Forkun. Social and economic development of Ukraine in the context of European integration/ І.Forkun, O.Antonyuk // VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY KRAJÓW ", Kielce, 10-11 października 2014 r.. - Zeszyt 13/2014. - P.153-160.

Форкун И.В. Концептуальные подходы стратегического планирования социально- экономического развития города/ И.В.Форкун // Сборник с доклади от IV международна научна конференция "УКРАИНА-БОЛГАРИЯ-ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ", том 2. - Варна-Херсон-2015. - С.155-159.

Форкун І.В. Методичні основи формування фінансової стратегії підприємств / Л.О.Матвійчук, І.В.Форкун // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume 4. - №3/2016. - С.135-139.

Forkun I.V. Key issues of Ukraine’s budget planning and directions of its improvement in the conditions of the budgetary reformation/ I.V.Forkun, T.A.Gordeeva//'Dezvoltarea sistemeior sociale si economice intr-un mediu competitiv la nivel global', conferinta internatijnala stiintifico-practica (26 februar 2016; Chisinau). / com.org.: O.Ticu (presedinte) - Chisinau: S.n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). - P. 222-226.

Форкун І.В. Футорний П.В. Фінансово-бюджетна децентралізація – європейський вибір України / І.В.Форкун, П.В.Футорний // INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE № 8(8), 2016 . - C. 39-46.

Форкун І.В. Підприємництво та його роль у забезпеченні розвитку національної економіки / І.В.Форкун// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», Університет міста Ле-Ман (Франція), 17 листопада 2017 року. -– 167c. – С.127-130.

Forkun I.V. The implementation of digital transformation strategy in the modern business environment/ Kvasnitska R.S., Forkun I.V.// IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN PROMOTING NATIONAL COMPETITIVENESS: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference. Volume I, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018, p. 336. – C. 129-131.

Hanna Starostenko, Iryna Forkun, Tetyana Gordeeva, Jan Mrozowski Modeling and level estimation of efficiency of fiscal decentralization in Ukraine // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) - September 2019 – DOI https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.26 - https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917634

Iryna Forkun, Iryna Kravets, Olga Harvat, Tetyana Gordeeva Social security system: financial aspect of functioning // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) - September 2019. - DOI https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.25 - https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917633

У матеріалах конференцій та інших виданнях:

Форкун І.В. Міжбюджетні відносини у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи/ І.В.Форкун, М.Б.Заблуда // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції . 29-30 травня 2009 року, Херсон. – С.139-142.

Форкун І.В. Особливості захисту фінансової інформації органами Державного казначейства/ І.В.Форкун, Д.Л.Ковтун // Збірник наукових праць Третьої всеукраїнської науково-технічної конференції АПКТ-2009, 30 квітня 2009 року, м.Хмельницький. – С. 69-75

Форкун І.В. Вплив світової кризи на соціальну політику в Україні/ І.В.Форкун, І.В.Величко // Збірник наукових праць ДонДУУ «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою», м. Донецьк. – 2009.– С. 51-58.

Форкун І.В. Формування дохідної частини місцевих бюджетів в контексті реформи адміністративно-територіального устрою/ І.В.Форкун, Д.Л.Ковтун // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції . 29-30 травня 2009 року, Херсон. – С.142-144.

Форкун І.В. Правові основи функціонування бюджетної системи України в контексті проведення бюджетної реформи/ І.В.Форкун// Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу Хмельницького національного університету «Сучасні економічні та соціальні технології в бізнес середовищі» 10 грудня 2009 р., м. Хмельницький. – С.78-80.

Форкун І.В. Єдиний соціальний внесок та перспективи його запровадження в Україні / І.В.Форкун // Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу Хмельницького національного університету «Сучасні економічні та соціальні технології в бізнес середовищі» 10 грудня 2009 р., м. Хмельницький. – С.165-169.

Форкун І.В. Використання міжбюджетних трансфертів у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи/ І.В.Форкун // Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу Хмельницького національного університету «Сучасні економічні та соціальні технології в бізнес середовищі» 10 грудня 2009 р., м. Хмельницький. – С.30-33.

Форкун І.В. Актуальні питання бюджетної політики органів місцевого самоврядування/ І.В.Форкун, І.В.Величко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: збірник наук. праць міжнародної наук.-практ. конференції. – Вінниця: центр. підготовки навч.-метод. Видань ВТЕІ КНТЕУ – 2010, ч.2. – С.162-168.

Форкун І.В. Оцінка стану фінансування дефіциту державного бюджет України/ І.В.Форкун, А.А.Хмарук, А.Г.Андрєєва // Збірник наук. праць ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті» - Камянець-Подільський – 2010 – С.387-391.

Форкун І.В. Пенсійна реформа як складова державної політики підвищення рівня життя населення/ І.В.Форкун, К.П.Хитра // Матеріали IVнауково-практичної конференції "Якість життя: проблеми, пріоритети і перспективи" - 8 грудня 2010, м.Донецьк. - С.299-306.

Форкун І.В. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Україні/ І.В.Форкун, М.А.Остапчук // Матеріали Міжнародної наук-практ конференції "Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів" - 24-25 вересня 2010 - м.Хмельницький - С.82-84.

Форкун І.В. Суперечності бюджетного устрою: проблеми та можливі шляхи подолання/ І.В.Форкун, Н.П.Пастушок // Матеріали Міжнародної наук-практ конференції "Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів" 24-25 вересня 2010 - м.Хмельницький С. 259-261.

Форкун І.В. Реформування пенсійної системи як один із шляхів до співпраці України з МВФ/ І.В.Форкун, К.П.Хитра // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України", 20 квітня 2011р. - м.Сімферополь, Кримський інститут бізнесу, Університет економіки та управління. - Т2, С.98-101.

Форкун І.В. Особливості моделювання рівня фінансово-економічного розвитку регіону/ І.В.Форкун, В.А.Сойко // Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку". - 20 травня 2011р. - м.Хмельницький, ХУУП. - С.161-166.

Форкун І.В. Фінансове забезпечення галузі освіти як визначальний чинник її прогресивноо розвитку/ І.В.Форкун, А.В.Крук// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку». - 23-24 березня 2011 р., м.Ірпінь, Національний університет державної податкової служби України - С.90-93.

Форкун І.В. Сучасний механізм пенсійних виплат в Україні/ І.В.Форкун, В.В.Долобанько// Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання сучасної економіки". - м.Умань, Уманьський національний університет садівництва. - С.334-341.

Форкун І.В. Модель функціонування багаторівневої пенсійної системи України/ І.В.Форкун, К.П.Хитра // Матеріали VІ науково-практичної конференції "Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи". - 20 травня 2011р. - м.Сімферополь, Центр розвитку освіти, науки, інновацій. - С.105-109

Форкун І.В. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів/ І.В.Форкун, В.О.Хрущ // Матеріали Міжнародної науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів».– 2012р., - Т .1. – С.231-233.

Форкун І.В. Основні форми та меоди реалізації державного управління соціально-економічними процесами в регіоні/ І.В.Форкун, А.А.Карелова // Матеріали Міжнародної науково-практична конференція студентів та молодих вчених ‛Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів». – 2012р., - Т .3. – С.183-187.

Форкун І.В. Сутність пільгового оподаткування та його наслідки для бюджету україни/ І.В.Форкун, І.О.Слюсарчук // Матеріали Міжнародної науково-практична конференція студентів та молодих вчених ‛Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів». – 2012р., - Т .1. – С.215-218.

Форкун І.В. Особливості державного управління регіональними фінансовими ресурсами через казначейську систему/ І.В.Форкун, О.Токар // Збірник тез наукових робіт XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та локальні проблеми економіки: шляхи їх вирішення", 2-3 листопада 2012, м.Київ. - С.118-121.

Форкун І.В. Сучасні підходи до визначення та класифікації бюджетного дефіциту/ І.В.Форкун, О.А.Кошай // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку", 26-27 вересня, 2012. - С.22-24.

Форкун І.В. Державний борг і його вплив на економіку України/ І.В.Форкун, О.Ю.Омелько // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи", 7-8 грудня 2012р., м.Київ. - С.70-72.

Форкун І.В. Фінансові можливості та перспективи розвитку галузі охорони здоров'я/ І.В.Форкун, Д.Ю.Андрушко // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практична конференції "Економіка і управління: досвід і перспективи", 23-24 листопада 2012 р., м.Одеса. - Ч.3. - С.81-83.

Форкун І.В. Механізм державного управління регіональними фінансовими ресурсами через казначейську систему/ І.В.Форкун, О.В.Токар // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м.Київ, 18-19 січня 2013) У двох частинах - Київ, 2013 ч.1 -С. 14-17

Форкун І.В. Медичні послуги як інструмент реформування системи охорони здоровя в Україні : теоретичний аспект / І.В.Форкун, Д.Ю.Андрушко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії" (Київ, КЕНЦ, 15-16 листопада 2013р.). - у 3-х частинах, ч.1. - с.6-8.

//Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки". 29-30 травня 2014 року, м.Луцьк. - С.196-198.

Форкун І.В. Поняття і принципи державного управління регіональними фінансовими ресурсами через казначейську систему/ І.В.Форкун, О.М.Білоус// ІХ міжнародна науково-практична конференція "Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України", 4-6 грудня 2014 р., м.Хмельницький. – С.81-86.

Форкун І.В. Бюджетне фінансування наукової сфери України/ І.В.Форкун, П.В.Футорний // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів "Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. - Хмельницький, 2014. - С.140-142.

Форкун І.В. Бюджетна політика України в умовах ризиків та загроз/ І.В.Форкун, С.М.Бака// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика" 2-4 жовтня 2014, м.Хмельницький. - С.110-111.

Форкун І.В. Планування та фінансування видатків місцевих бюджетів в сучасних умовах розвитку економіки України/ І.В.Форкун, О.П.Устименко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика" 2-4 жовтня 2014, м.Хмельницький. - С.112-113.

Форкун І.В. Проблеми бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні/ І.В.Форкун, К.В.Германова // Збірник наукових праць "Проблеми інноваційного розвитку економіки України", Наукова організація "Перспектива", у 2-х частинах, м.Дніпропетровськ: вид. дім "Гельветика", 2014, ч.1. - 312с. - С.124-127.

Форкун І.В. Оцінка та шляхи оптимізації структури видатків місцевих бюджетів/ І.В.Форкун, А.М.Шпонарська // Матеріали міжнародної конференції "Інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми", м. Київ – 2014. - С.62-65.

Форкун І.В. Наповнення та виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення/ І.В.Форкун, О.М.Білоус // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів "Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика", том 1. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 244 с. - С.15-19.

Форкун І.В. Методика реалізації та аналітична оцінка державного пенсійного забезпечення в Україні/ І.В.Форкун, С.М.Бака //Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні економічні системи: стан та перспективи", м. Хмельницький, 14-15 травня 2015 року. - С.12-14.

Форкун І.В. Сучасний стан процесу імплементування бюджетної децентралізації в Україні / І.В.Форкун, П.В.Футорний // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів "Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика", том 2. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 265 с. - С.42-46.

Форкун І.В. Оптимізація державних видатків в Україні на шляху до євроінтеграції/ І.В.Форкун, Т.М.Голик// Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. С. 12-14.

Форкун І.В. Сучасний стан державного бюджету України: реалії сьогодення// І.В.Форкун, Т.М.Голик// Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни : збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 14-15 жовтня 2016 р.)/ Східноукраїнського інституту економіки та управління. - Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2016. - 112с. - С.9-13.

Форкун І.В. Державна підтримка підприємництва в Україні/Н.А.Хрущ, І.В.Форкун// Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 201 р., м.Хмельницький - Кам’янець-Подільський). - Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016. - 216с. - С.203-204.

Форкун І.В. Функції та значення прибутку в умовах ринкової економіки/ І.В.Форкун, Н.Г.Звєрєва// Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 201 р., м.Хмельницький - Кам’янець-Подільський). - Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016. - 216с. - С.49-51.

Форкун І.В. Оподаткування експортно-імпортних операцій та їх вплив на формування державного бюджету України/ І.В.Форкун // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища", 28-29 жовтня 2016 року, м.Одеса. – С. 86-89.

Форкун І.В. Порядок надання фінансово–кредитної допомоги суб'єктам підприємництва за рахунок бюджетних коштів / І.В.Форкун, І.А.Бачинська// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів”, Хмельницький національний університет, 23-25 березня 2017 року. – 125 – С.33-36.

Форкун І.В. Система забезпечення функціонування фінансового механізму державної підтримки підприємництва / І.В.Форкун// Матеріали VІІ Україно-польських наукових діалогів, Хмельницький-Меджибіж, 18-21 жовтня 2017 року. – 267с..- С.47-49.

Форкун І.В. Міжбюджетні трансферти та їх вплив на рівень фінансового забезпечення місцевого самоврядування / І.В.Форкун// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», Хмельницький, 6-8 жовтня 2017 року. – 256с.- С.140-143.

Форкун І.В. Місце та роль фондів підтримки підприємництва в розвитку малого та середнього бізнесу в Україні/ І.В.Форкун // Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. - 636 с. – С. 26-30.

Форкун І.В. Реформа фінансово-бюджетної децентралізації в контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України/ І.В.Форкун // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 18 квітня 2018 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018.− 301 с. – С.269-271.

Форкун І.В. Інформаційно-комунікаційні технології реалізації освітнього процесу за дистанційною формою навчання / І.В.Форкун // Інформація, комунікація, суспільство 2018: Матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2018. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 300с. – С.299-300.

Форкун І.В. Бюджетна політика стимулювання підприємницької діяльності в Україні / І.В.Форкун, І.А.Бачинська // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали V ювілейної Міжнародної науково- практичної конференції (5-7 жовтня 2018р., м. Мукачево). – Хмельницький 2018. - 280 с.- С. 128-129.

Форкун І.В. Розвиток медичного страхування в Україні/ І.В.Форкун, Д.І.Дячук // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 20 березня 2019 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019.- 314с. - С.91-94

Форкун І.В. Функції місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних повноважень / І.В.Форкун// Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 20 березня 2019 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019.− 314 с. - С.94-97.

Форкун І. Аналіз методів обробки даних у суспільних віртуальних системах / І.Форкун // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.23-25.

Форкун І.В. Оцінка боргової безпеки України / І.В.Форкун //Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 206 с. - С.172-177.