ВИКЛАДАЧІ

Донченко Тетяна Віталіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Контакти: donchtv@gmail.com

Scopus: https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=rKAggA8J5bZUooFokEagAotQNw3v2CIlDQJBnism

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=cZQTN9AAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6929-4639?lang=ru

Професійна діяльність

• Хмельницький національний університет – асистент, старший викладач, доцент – кафедра фінансів, банківської справи та страхування – з 2007 р – до теперішнього часу

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Гроші та кредит», «Податкова система».

Наукові інтереси:

- управління санацією та реструктуризацією підприємства, управління інноваційною реструктуризацією, податкова система, діяльність банківської системи України.

Нагороди:

- нагороджена почесною грамотою Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, за багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2013 р);

- почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за сумлінну, багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, вагомий особистий внесок у розвиток навчального закладу (2014 рік);

- грамотою Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2015 р);

- переможець ХІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» за наукову роботу «Управління фінансовою санацією підприємства» з врученням ІІІ-ї премії ( травень 2015 року);

- переможець ХІІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні НДР» за наукову роботу «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб'єктів господарювання» з врученням І-ї премії ( травень 2017 року).

Підвищення кваліфікації:

- курси психолого-педагогічного циклу при навчально-методичному центрі інноваційних технологій/методкабінеті ІЗДН відповідно до наказу від 16.10.2015 № 208-КП;

- захист кандидатської дисертації (Диплом ДК №032494 від 15 грудня 2015 року);

- підготовка та проходження тестування щодо перевірки якості знань нормативних документів з організації освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті для науково-педагогічних працівників випускових кафедр (14.02.2016 р.);

- курси тьюторів дистанційного навчання Хмельницького національного університету (2017 рік);

- стажування в Подільському РУ ПАТ «УкрСиббанк» з 10.04.2017 р. до 10.12.2017 (6 місяців);

- захист магістерської дипломної роботи з фінансів, банківської справи та страхування; стажування в ТОВ НВП "Віднова" з 15.01.2020 р. до 15.07.2020 р (6 місяців) відповідно до наказу від 14.01.2020 р. №20-КП.