ВИКЛАДАЧІ

Ларіонова Катерина Леонідівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: K_Larionova@i.ua

Scopus: https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=QBa308VKtqtzI2_pEBPzN3d_hQP7WATSbW5Bnism

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rPwdC6EAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4462-9858

Професійна діяльність

• Хмельницький національний університет – асистент – кафедра обліку та аудиту – з 1995 – 1998 рр.

• Хмельницький національний університет – асистент, старший викладач, доцент – кафедра фінансів, банківської справи та страхування – з 1998 р – до теперішнього часу

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Гроші та кредит», «Кредитування і контроль», «Фінанси страхових організацій», «Управління фінансами підприємства», .

Наукові інтереси:

управління санацією та реструктуризацією підприємства, управління інноваційною реструктуризацією, управління депозитною та кредитною діяльністю банків, діяльність банківської системи України.

Наукове керівництво:

Науковий керівник дисертації Донченко Тетяни Віталіївни на тему "Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємства". Захист відбувся 21 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д70.052.01 ХНУ (Диплом кандидата наук ДК №032494 від 15 грудня 2015 року).

Нагороди:

- нагороджена почесною грамотою Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, за багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2013 р);

- почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за сумлінну, багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, вагомий особистий внесок у розвиток навчального закладу (2014 рік);

- грамотою управління освіти Хмельницької міської ради за високі досягнення в науковій діяльності та з нагоди Дня Науки (2015 рік);

- грамотою Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2015 р);

- переможець ХІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» за наукову роботу «Управління фінансовою санацією підприємства» з врученням ІІІ-ї премії ( травень 2015 року);

- грамотами Хмельницького національного університету та факультету економіки та управління за професіоналізм, сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Підвищення кваліфікації:

- підготовка та проходження тестування щодо перевірки якості знань нормативних документів з організації освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті для науково-педагогічних працівників випускових кафедр (14.02.2016 р.);

- курси тьюторів дистанційного навчання Хмельницького національного університету (2017 рік);

- стажування в Подільському РУ ПАТ «УкрСиббанк» з 10.04.2017 р. до 10.12.2017 (6 місяців);

- захист магістерської дипломної роботи з фінансів, банківської справи та страхування;

- курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу №155 від 07.11.2018;

- стажування в ТОВ НВП "Віднова" з 15.01.2020 р. до 15.07.2020 р (6 місяців) відповідно до наказу від 14.01.2020 р. №20-КП.