ВИКЛАДАЧІ

Матвійчук Леся Олексіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

E-mail: matvijchuk.lesya@gmail.com

Scopus: Scopus Author ID: 56669946900

Scopus Author ID: 57192006444

ResearcherID: AAD-3251-2019

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cIkghIkAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0974-2284

Професійна діяльність

(установа (підрозділ) - посада – дати )

• Хмельницький національний університет – асистент, старший викладач, доцент – кафедра фінансів, банківської справи та страхування – з 2007р – до теперішнього часу

• Хмельницький національний університет – аспірант – з 2007р – 2010рр.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Страхування», «Страховий менеджмент», «Податковий менеджмент».

Наукові інтереси:

фінансова безпека інститутів фінансового ринку, управління страховою діяльність, податковий менеджмент, управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств.

Нагороди:

- нагороджена грамотами Хмельницького національного університету та факультету економіки та управління за професіоналізм, сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів;

- грамоти Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців з фінансів

Підвищення кваліфікації:

- стажування з/ без відриву від виробництва на підприємствах, в організаціях, установах, закладах освіти: ПрАТ СК «Вусо» (з 12 січня 2015 року до 14 лютого 2015 року), м. Хмельницький;

- участь у семінарі "Практичне застосування норм Податкового кодексу України" 2015р., м. Вінниця; підготовка та проходження тестування щодо перевірки якості знань нормативних документів з організації освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті для науково-педагогічних працівників випускових кафедр (14.02.2016 р.);

- курси тьюторів дистанційного навчання Хмельницького національного університету 2017 рік;

- підвищення кваліфікації (стажування) в ПрАТ «Українська пожежна страхова компанія», м. Хмельницький (без відриву від виробництва) у два етапи: з 28 січня 2019 року до 28 червня 2019 року та з 2 вересня 2019 року до 2 жовтня 2019 року, відповідно до наказу від 16.01.2019 р. № 24-КП.