ВИКЛАДАЧІ

Приступа Людмила Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

E-mail: PrystupaLA@gmail.com

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202381796&zone=%20 ID:572023817968

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yYhflCcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5088-0654

Професійна діяльність

(установа (підрозділ) - посада – дати )

• Технологічний університет “Поділля”, Хмельницький державний університет (Хмельницький національний університет) – студентка – 1999 – 2004 рр.

• Хмельницький національний університет – аспірантка – 2004 – 2007 рр.

• Хмельницький національний університет – асистент, старший викладач, доцент – кафедра фінансів, банківської справи та страхування – з 2007 р – до теперішнього часу

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси і банківська справа», «Страхування та фінанси страхових організацій», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент та ризик-менеджмент у страхуванні».

Виконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– 3Б-2014 «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (ДР № 0114U000272) (молодший науковий співробітник);

– 3Б-2017 «Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку» (ДР № 0117U001170) (старший науковий співробітник).

Наукові інтереси:

корпоративні фінанси, фінансові аспекти діяльності інститутів фінансового ринку, сучасні проблеми розвитку страхового бізнесу, ризик-менеджмент діяльності суб’єктів господарювання, моделювання економічних процесів в стратегіях розвитку.

Наукове керівництво:

Керівництво студентами - призерами I етапів Всеукраїнських студентських олімпіад (конкурсів студентських наукових робіт), що стали переможцями ІІ етапів:

– Сорока Людмила Олександрівна (ФБСм-17-1) – Диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Фінанси і кредит” у 2017/2018 навчальному році (Київський національний торговельно-економічний університет, 3-4 квітня 2018 року);

– Гензера Ольга Олександрівна (ФБСм-18-1) – Диплом ІІІ ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» 2018-2019 н.р. (Миколаївський національний аграрний університет, 17.04.2019 р.)

Нагороди:

– Грамота Хмельницької міської ради за вагомі здобутки в навчальній роботі, ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів та значні досягнення у вихованні студентської молоді (24 квітня 2014 року);

– Грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку майбутніх фінансистів (26 травня 2015 року);

– Подяка за активну участь та проведення тренінгу на фестивалі «Молодіжний портал», 14.11.2015 р., м. Хмельницький, ХТЕК КНТЕУ;

– Подяка Хмельницького національного університету за організацію та активну участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» (13-15 квітня 2016 р.);

– Подяка Луцького національного технічного університету за підготовку студентів до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (6-7 квітня, 2017 р.);

– Подяка Луцького національного технічного університету за підготовку студентів до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференціії молодих учених і студентів «Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки» (7 квітня, 2017 р.);

– Диплом Хмельницької обласної ради переможцю ХІІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації “Фундаментальні НДР” за наукову роботу “ Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання ” з врученням І-ї премії (19.05.2017 р.);

– Грамота за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Фінанси і кредит” (КНТЕУ, 3-4 квітня 2018 року);

– Подяка за вагомий внесок у підготовку студента до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Теорія та практика фінансового менеджменту» (Луцький національний технічний університет), 27 квітня 2018 року;

– Подяка за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» у 2018-2019 навчальному році (Миколаївський національний аграрний університет), 17 квітня 2019 року.

Підвищення кваліфікації:

Курси дистанційного навчання ХНУ згідно наказу від 29.06.2017 № 138-КП.

Підвищення кваліфікації (стажування) у відділенні № 1 ПАТ «Платинум банк» у м. Хмельницький (без відриву від виробництва) з 01.03.2016 до 31.10.2016 відповідно до наказу від 01.03.2016 № 39-КП.

Закордонне стажування у Вищій школі соціальних та економічних наук в м. Пшеворськ (Польща) терміном з 03.04.2018 до 18.04.2018 р. відповідно до наказу від 03.04.2018 № 82-КП. Сертифікат № IFC-WSSG WK/ WSSG /2018-81

Підвищення кваліфікації (стажування) у СК “Євроінс Україна” (м. Хмельницький) (без відриву від виробництва) з 02.01.2018 до 02.07.2018 р., відповідно до наказу від 06.12.2017 р. № 280-КП.

Підвищення кваліфікації (стажування) у Мукачівському державному університеті з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року.

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність», ХНУ, з 03 лютого 2020 р. по 29 травня 2020 р., Наказ № 18 від 31.01.2020