ВИКЛАДАЧІ

Олійник Андрій Володимирович

Посада: старший викладач

Контакти: oleynik_andrey@hotmail.com

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MgMT5-AAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7lcDKJRDLkewE5UsEvsVDr-pt3zov04wNzZDoL9fWDw9EA3heBjjwqLw8ivtx6M6yK88IeIpo8qbGEzFpTCw_EbaGVMFGxVhlk5oi3RC2NKLy1seJtCapMeJ-cXAFafjLI8ZVX1XwKEfr0LsH6KTtHfOurjzuXh0BooeMntBE7FtLNQnsqb3ZsafiObE0KXQD9xikRORal0G0pijyxTzoxqPvMwQ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4144-6052

Професійна діяльність

• НВО «Катіон» – інженер-програміст, старший інженер програміст, провідний інженер програміст, начальник бюро розробки, впровадження та супроводу задач АСУП – 1983 – 1993 рр.

• Проскурівське відділення АКБ «Україна» – інженер-програміст 1-ї категорії, начальник відділу фінансової безпеки – 1993 – 1995 рр.

• Хмельницька дирекція АКБ «Україна» – головний інженер сектору фінансової безпеки, начальник сектору захисту інформації, начальник служби автоматизації банківських технологій дирекції – 1995 – 2005 рр.

• Хмельницький національний університет – викладач, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи за сумісництвом – 1999 – 2005 рр.

• Хмельницький національний університет – старший викладач – кафедра фінансів, банківської справи та страхування – з 2005 р. – до теперішнього часу

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Банківська система», «Банківські операції».

Наукові інтереси:

банківська система, автоматизація банківської діяльності, дослідження бізнес-процесів у банківському секторі, банківські операції та платіжні системи.

Нагороди:

• нагороджений грамотами Хмельницької міської ради, Хмельницького національного університету та факультету економіки і управління за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів.

Підвищення кваліфікації:

• Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації в навчально-методичному центрі інноваційних технологій з психолого-педагогічного циклу, 27.09.2007, № 64;

• Хмельницький національний університет, курси підвищення кваліфікації в системі дистанційного навчання ХНУ, 31.05.2007 № 264;

• Стажування в Хмельницькому відділенні АТ «ЕрстеБанк» 2010р.;

• Хмельницький національний університет, курси підвищення кваліфікації в системі дистанційного навчання ХНУ згідно з наказом від 03.09.2012 № 197;

• Хмельницький національний університет, семінари-тренінги «Інтегрована інформаційна система управління університетом» відповідно до наказу від 15.09.2015 № 133;

• Національний банк України, семінар на тему «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України» (свідоцтво НБУ 10-11 листопада 2016);

• Хмельницький національний університет, курси підвищення кваліфікації в системі дистанційного навчання ХНУ. Наказ від 23.06.17 № 138-КП;

• Національний банк України, проходження навчання в Національному банку України з курсу «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України» (сертифікат НБУ 19-20 квітня 2017);

• Національний банк України, проходження навчання, семінар «Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні» (сертифікат НБУ 25-26 жовтня 2018);

• Національний банк України, проходження навчання, семінар «Практичні аспекти оцінки банківських ризиків», Київ, (сертифікат НБУ 17 – 18 жовтня 2019 року);

• Хмельницький національний університет, захист магістерської роботи, 31.12.19, диплом М19 №109432