НАУКА

Конференції

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

12 листопада 2020 року, згідно листом № 22.1/10-143 від 20.01.2020 р. «Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених» та Наказом Хмельницького національного університету № 47 від 20.10.2020 р. «Про проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених», на базі Хмельницького національного університету кафедрою фінансів, банківської справи та страхування було проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України».

У роботі конференції прийняло участь 62 особи, з них 45 здобувачів вищої освіти та 17 молодих вчених.

Учасниками конференції були представники різних регіонів України та навчальних закладів. Серед них:

1. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця).

2. Волинський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк).

3. Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро).

4. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро).

5. Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ).

6. Ужгородський національний університет (м. Ужгород).

7. Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Астіл М» (м. Харків).

9. Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків).

10. Хмельницький національний університет (м. Хмельницький).

За результатами конференції підготовлено збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика», який розміщено на сайті кафедри.

Програма конференції:

--------------------------