ОСВIТНI ПРОГРАМИ

МАГIСТР

МАГIСТР
Проект освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня - 2020

БАКАЛАВР

БАКАЛАВР
Проект освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня - 2020