ОСВIТНI ПРОГРАМИ

МАГIСТР

Проект освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня - 2020

«ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020 рік (проект)»