АБІТУРІЄНТУ

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Особливості ЗНО у 2021 році

– ЗНО з української мови або української мови і літератури є обов’язковим для всіх вступників, які бажають здобувати вищу освіту за ступенем бакалавра.

– у 2021 році для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) вступники подають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

У 2021 році МОН встановило перелік предметів ЗНО на БЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ кожної із спеціальностей у форматі: два обов’язкові + третій на вибір (альтернативність одного з предметів ЗНО).

Приймальна комісія ХНУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на усі спеціальності вступників, які подають сертифікати ЗНО для здобуття ступеня бакалавра – не нижче 100 балів, якщо ви претендуєте на місця, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, то повинні подати сертифікати ЗНО не нижче 125 балів.

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу до Хмельницького національного університету на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в 2021 році

* Українська мова і література та математика є обов’язковими сертифікатами ЗНО

Електронна подача документів вступниками

Вступники, які вступають на денну та заочну форми ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти ( крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою) подаватимуть заяви про вступ тільки в електронній формі.

Перелік документів

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти:

– заява, заповнена особисто вступником;

– копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 або 12 сторінки);

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на позаконкурсний вступ або першочергове зарахування (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності). Бланк довідки;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Під час приймальної комісії при кафедрі буде працювати консультаційний центр, який у період вступної кампанії допомагатиме абітурієнтам подавати документи до ЗВО України ( безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів на сайті ez.osvitavsim.org.ua, завантаження сканкопій додатків до атестату, довідок, фотокарток та подачі електронних заяв у всі ЗВО України), що знаходиться 4-й навчальний корпус ауд. 4-101, телефон: 068-305-49-66

Кількість поданих заяв вступниками

У 2021 році вступники зможуть подати до п’яти заяв на п ’ять спеціальностей, на яких вони претендуватимуть на навчання за кошти Державного бюджету України.

Кількість поданих заяв в електронній формі на спеціальності, де вступник не претендує (небюджетні конкурсні пропозиції) на навчання за державні кошти обмежується тридцятьма заявами.

Пріоритетність заяв вступників

Під час подачі заяв вступники мають самостійно обрати та зазначити їх пріоритетність, яка буде визначатися від 1 до 5.

Пріоритетність стосується кожної поданої заяви (що претендує на навчання за держзамовленням), а не закладу вищої освіти.

Найвища пріоритетність у поданої заяви із пріоритетом “1”.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

– претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням;

– претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

При наявності ОФІЦІЙНОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ до зарахування на бюджет можливість претендувати на зарахування на навчання за державним замовленням за іншим пріоритетом відсутня!

Додаткові вагові коефіцієнти

- сільський коефіцієнт (СК) чинний для осіб, що проживали не менше двох років у сільській місцевості та закінчили сільську школу у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, які користуються державною підтримкою). Посилання для завантаження довідки «Сільський коефіцієнт»: http://prk.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/17/2018/06/Dovidka_SK.pdf

- регіональний коефіцієнт (РК) (1,0 – для ЗВО м. Києва, 1,04 – для ЗВО у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, переміщених закладах вищої освіти, 1,02 – в інших випадках).

Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення

Діти загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України можуть претендувати на бюджетні місця за додатковим рішенням МОН України, а саме:

1. Особи з інвалідністю І та ІІ групи.

2. Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

3. Діти осіб, визнаних постраждалими внаслідок Революції Гідності, учасників бойових дій.

4. Особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок аварії чи стали особами з інвалідністю І та ІІ групи.

Терміни прийому документів

Рекомендації майбутнім абітурієнтам

Ознайомитися із правилами прийому до тих ЗВО, у які бажаєте вступати. Вони мають бути висвітлені на офіційних сайтах ЗВО.

Звернути увагу на вагові коефіцієнти, що встановлені на кожен предмет ЗНО при вступі. Підсумковий конкурсний бал при вступі до ЗВО складається із балів за три предмети ЗНО та балу додатку до атестату про повну загальну середню освіту.

Вибрати предмети для здачі ЗНО. Проконтролювати правильність вибору предметів за правилами прийому ЗВО, у які хочете подавати документи. Бажано записатися на чотири ЗНО, а не на три – це дасть можливість збільшити Ваш конкурсний бал (за рахунок кращого складання одного з двох предметів ЗНО на вибір). Вищий бал предмету на вибір можна буде обрати при подачі електронної заяви до ЗВО.

Бажано зареєструватися на пробне ЗНО для ознайомлення із процедурою проходження ЗНО.

При виникненні питань щодо вступу обов`язково звертатися у телефонному режимі до приймальної комісії відповідного ЗВО.

Перед початком вступної кампанії (червень-початок липня) ще раз ознайомитися із Правилами прийому до ЗВО (на їх офіційних сайтах – чи не відбулися зміни щодо предметів ЗНО та вагових коефіцієнтів).

Скласти остаточний список спеціальностей (освітніх програм) та ЗВО, куди Ви хочете подавати документи. Проставити навпроти кожної спеціальності (освітньої програми) пріоритет, з яким будете подавати заяву.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!!!