АБІТУРІЄНТУ

Працевлаштування випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра співпрацює з різними стейкхолдерами – установами, організаціями та підприємствами – потенційними працедавцями своїх випускників. Така співпраця забезпечує максимальне працевлаштування випускників кафедри!

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають широку сферу працевлаштування:

– займають провідні посади у фінансових установах;

– обіймають посади керівників та спеціалістів різного рівня у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних та інших компаніях;

– займають керівні посади в банківських установах, а також у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку;

– очолюють економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств, наукових і проектних установ;

– здійснюють аналітичну діяльність суб’єктів господарювання;

– проводять фінансові перевірки та ревізії тощо.

Сфера діяльності випускника: Міністерство фінансів України, Національний банк України, економічні служби Міністерств та відомств, фінансові, податкові органи, контрольно-ревізійна служба, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди, бюджетні установи та організації, банки, біржі, фінансові компанії, господарські суб’єкти різних форм власності та організації, обласні та районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування, приватні фірми, фінансово-юридичні структури, казначейська служба та інші.