АБІТУРІЄНТУ

Переваги спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Хмельницького національного університету

Економічна наука є однією з найвпливовіших у 21-му століттi. За останні роки кафедра розвинула науково-досліднi проекти, корисні для розвитку бізнесу та промисловості, а також вигідні нашому суспільству. Відкрийте для себе новаторський дух ФБСС

1. Хмельницький національний університет це державний ЗВО і має найвищий IV ступінь акредитації.

2. По закінченню навчання студент отримує диплом державного зразку та додаток до диплому європейського зразку (англійською та українською мовами) який визнається в Європі, Америці та інших країнах світу.

3. Високий кваліфікаційний рівень викладачів (на кафедрі працює 3 доктори наук та 7кандидатів наук, доцентів) з великим досвідом науково-практичної роботи.

4. Можливість здобуття освіти за рахунок коштів державного бюджету.

5. Кафедра забезпечує базами практики студентів з можливістю подальшого працевлаштування (90% студентів 4 і 5 курсів забезпечені роботою за спеціальністю).

6. Широкі можливості для працевлаштування (підприємства, банки, страхові компанії, казначейство, податкова, митниця, кредитні спілки та інші фінансові установи).

7. 100% забезпечення студентів комфортабельним гуртожитком.

8. Під час навчання студентам 4 і 5 курсів дозволяється навчатися за індивідуальним графіком, тобто є можливість поєднувати навчання із професійним зростанням за спеціальністю.

9. Низький показник відрахування студентів протягом усього терміну навчання.

10. Під час всього терміну навчання студентам допомагають куратори групи,які опікується кожним студентом і підтримують тісній взаємозв’язок з батьками;

11. Студенти, які мають диплом-бакалавра мають право продовжувати навчання в магістратурі за кордоном (Польща, Німеччина, Чехія, Литва та ін.).

12. Кафедра має комп’ютерні навчально-методичні лабораторії, щооснащенісучасними технічними і програмними засобами, які використовуються у навчальному процесі.

13. Можливість використання відео та on-line лекцій, що розміщені в електронній базі університету в Модульному середовищі.

14. Кафедра має аспірантуру, що дає можливість випускникам зробити кар’єру в науковій та педагогічній діяльності.